• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

01.02.2013 09:22

Konkurs "Szukamy bohaterów" - praca pisemna, fotoreportaż, film

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym powyżej 14 roku życia oraz ich opiekunów. Jego ideą przewodnią jest przywracanie pamięci i odkrywanie postaci bohaterów z czasów walk Polski o niepodległość oraz odbudowy niezależności ojczyzny w XX wieku. Zadaniem dla uczniów jest odnalezienie i wypromowanie postaci, których miejsce urodzenia, losy lub działalność związane są lub były z obszarem gminy lub powiatu, w których się mieści szkoła. Bohaterowie ci poprzez swą aktywność polityczną, społeczną, kulturalną, duszpasterską itd. dawali świadectwo niezłomności i patriotyzmu, a zostali bądź zapomniani, bądź pamięć o nich celowo zamazywano, gdyż była przykładem nieprawomyślności z punktu widzenia rzeczywistości politycznej do 1989 roku.

Konkurs rozpoczyna się 01.03.2013r.(Od tej daty, możliwe jest nadsyłanie prac konkursowych).

Pracę (w formie elektronicznej-nagranej na płycie CD i papierowej) należy dostarczyć osobiście lub nadesłać listownie do dnia 24.05.2013r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Stowarzyszenie Projekt Śląsk ul. Warszawska 10/37, 40-006 Katowice z dopiskiem na kopercie: „ SZUKAMY BOHATERÓW”

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 10.06.2013r.
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: praca pisemna, fotoreportaż, film. Więcej...

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!