• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

21.02.2013 13:16

Poszukaj zabytku i zrób zdjęcie

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs fotograficzno-historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest troska o dziedzictwo kulturowe, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, związku z regionem, krajem i cywilizacją europejską. Chodzi również o uwrażliwienie młodzieży na tematykę związaną z ochroną zabytków, niekoniecznie tych najbardziej znanych w skali regionu czy kraju. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy interesują się fotografią, ale też posiadają pasję poznawczą i ciekawi ich historia. Mamy nadzieję, że Konkurs stanie się inspiracją do poszukiwań historycznych. Więcej...

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!