• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

05.03.2013 10:16

Wygraj indeks na UW lub UJ

Jeśli:
- jesteś tegorocznym maturzystą (egzamin maturalny zdawany w 2013 roku)
- liczba mieszkańców Twojej miejscowości nie przekracza 20 tyś. osób
- twoja średnia ocen na semestr zimowy (2012/2013) jest nie niższa niż 4.5, albo masz udokumentowane inne zdolności (udział w olimpiadach, konkursach, wybitne zdolności w jednej dziedzinie)
- dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w tym roku wynosi ono 1050 zł. na osobę)
- masz udokumentowany dorobek dziennikarski (załączone kserokopie publikacji lub taśmy audiovideo, strony internetowe) możesz startować w konkursie o indeks na Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński.
Więcej przeczytasz tutaj.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!