• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

13.03.2013 08:01

.PLaneta

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Filmów Fabularnych ".PLaneta"! Konkurs kierowany jest do młodzieży do lat 19. Tematyka pierwszej edycji konkursu to żywioły. Mogą być one ujęte w jakikolwiek sposób – liczymy na kreatywność uczestników. Zgłaszany film powinien trwać dłużej niż minutę, jednak jego długość nie powinna przekraczać pięciu minut. Zgłoszenia przyjmujemy do 19. maja. Szczegółowe informacje na temat festiwalu i nagród znajdują się na naszej stronie: http://ofaffplaneta.wordpress.com.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!