26.03.2013 09:04

Stypendia szkolne

Uczniowie, którzy mają przyznaną pomoc w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 proszeni są o zapoznanie się z pismem Zespołu ds. Obsługi Stypendiów i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego terminu dostarczenia faktur i rachunków imiennych wnioskodawców.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Zespołu ds. Obsługi Stypendiów i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!