• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

12.04.2013 11:11

Dyżury oprowadzających (hol główny)

Od 8.45          IF i IIF
od 9.15          IC i IIIC
od 9:45          IB i IIB
od 10:15       IE i IIE
od 10:45        ID, IID, IIID
od 11:15        IA i IIA

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!