29.04.2013 11:13

XII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2013/2014 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:
• jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
• zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
• zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
• mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a ponadto:
• pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr - segment IA, lub
• jesteś/byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej - segment IB, lub
• jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (Państwowego Domu Dziecka) – segment IC, lub
• masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej - segment II

Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.
Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku.
Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00. Więcej...

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 33
  • Wt
  • 35
  • Śr
  • 24
  • Czw
  • 15
  • Pt
  • 5