• Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

 • 01.02.2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie o godzinie 17.30 mamy szansę ponownie pokazać, że bije w nas serce dla „Traugutta”☺ Tym razem Bartek Sieniawski i Paweł Świerczewski wraz z towarzyszącymi im artystami przeniosą nas do rozświetlonego milionem świateł i rozedrganego emocjami Las Vegas- miasta, w którym w ciągu chwili możesz wszystko zyskać i wszystko stracić. Nad projektem czuwa Stowarzyszenie „ Traugutt dla Przyszłości” , a zysk z biletów i aukcji prac plastycznych, jak co roku, zostanie przeznaczony na modernizację kolejnych szkolnych pracowni.

  Bilety w cenie 25 zł. do nabycia od przyszłego tygodnia u wychowawców klas i u p.prof. Agaty Koćwin- Szczepańskiej.

  ZAPRASZAMY!!!

  Stowarzyszenie „ Traugutt dla Przyszłości”

Dzisiaj imieniny obchodzą: prof. Frej Agnieszka, prof. Kołodziejek Agnieszka, prof. Mroczek Agnieszka

29.04.2013 11:13

XII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2013/2014 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:
• jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
• zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
• zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
• mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a ponadto:
• pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr - segment IA, lub
• jesteś/byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej - segment IB, lub
• jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (Państwowego Domu Dziecka) – segment IC, lub
• masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej - segment II

Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.
Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku.
Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00. Więcej...

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 11
  • Wt
  • 20
  • Śr
  • 4
  • Czw
  • 30
  • Pt
  • 22