• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

21.05.2013 08:12

Sprawdź się na dyktandzie


„Życie Częstochowy i Powiatu”  wraz z Akademią im. Jana Długosza po raz pierwszy organizuje dyktando „MISTRZ  ORTOGRAFII 2013” dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Lektorem dyktanda jest znany częstochowski aktor pan Adam Hutyra.
Dyktando będzie trwać około 40 minut następnie będą sprawdzane prace przez nauczycieli towarzyszących uczniom, pracowników AJD oraz Życia Częstochowskiego.
Wręczenie nagród około 13:30  - 14:00 Przewidzieliśmy również dodatkowo szereg konkursów dla uczestników  /odpowiedzi na pytania dotyczące AJD młodzież znajdzie na stronie www.ajd.czest.pl/.
Uczestnicy konkursu powinni zabrać ze sobą przybory do pisania.
W trakcie dyktanda nie wolno korzystać ze "ściąg" i telefonów.
Przebieg sprawdzianu będzie transmitowany w internecie na stronie AJD www.ajd.czest.pl
Dostęp do transmisji pojawi się w formie NEWS-a na stronie głównej AJD jako najnowsza wiadomość 28 maja.
Oto link do strony: http://www.ajd.czest.pl/n2120,O-tytul-mistrza-ortografii
Informacje o dyktandzie: www.zycieczestochowy.pl
www.facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu

Nagrodami w konkursie są tablety, kursy językowe i gadżety komputerowe, talony KFC i inne.

Serdecznie zapraszam
Teresa Szajer

Zgłoszenia (do piątku) przyjmuje Marek Podgórski. Liczba miejsc ograniczona.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!