• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

22.06.2013 09:22

Ranking najlepszych zawodów 2013 roku

Wysoka płaca, niski poziom stresu, dobre perspektywy zatrudnienia, zdrowe środowisko pracy i minimalny wysiłek fizyczny to najczęściej wymieniane cechy zawodu marzeń. Na pierwszym miejscu uplasowała się profesja, o której wielu z nas nigdy nawet nie słyszało.

Kiedy mowa o „zawodzie marzeń”, zwykle przypominamy sobie te tajemnicze rekrutacje na stanowisko testera łóżek hotelowych, w których można wziąć udział dopiero po wysłaniu kilku smsów za 9,99 zł albo zebraniu worka nakrętek jakiegoś gazowanego ulepka. Warto jednak pamiętać, że praca idealna po prostu nie istnieje.

W rankingu CareerCast pod uwagę brano przede wszystkim środowisko pracy (w tym czynniki emocjonalne, np. współzawodnictwo, oraz czynniki fizyczne, a więc np. styczność z substancjami toksycznymi), dochód, perspektywy (jak będą wzrastać zatrudnienie i dochody w danym zawodzie, a także poziom bezrobocia) i wreszcie stres (czyli np. liczba podróży czy zagrożenie życia).

Miejsce 10. Analityk systemów komputerowych.

Analityk systemów komputerowych to stanowisko na pograniczu handlu i informatyki. Osoba pracująca w tym zawodzie, bazując na potrzebach klienta, przeprowadza analizę sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, po czym dostosowuje je do specyfiki danej firmy.


Miejsce 9. Fizjoterapeuta.

Fizjoterapeuta przygotowuje i wykonuje zabiegi, ćwiczenia oraz masaże, które pomagają zapobiegać chorobie, jej nawrotom lub postępowi. Dzięki fizjoterapii pacjenci często odzyskują utraconą sprawność fizyczną.

 

Miejsce 8. Optometrysta.

Optometrysta bada wzrok przy pomocy specjalistycznych testów i urządzeń, dobiera i przepisuje okulary oraz soczewki kontaktowe, przeprowadza i nadzoruje trening i rehabilitację układu wzrokowego, której zadaniem jest przywrócenie sprawności wzrokowej.

 

Miejsce 7. Osoba prowadząca terapię zajęciową.

Terapia zajęciowa wykorzystuje fakt, że praca i wykonywanie określonych czynności, czy to fizycznych, czy intelektualnych, może mieć efekt leczniczy. Zakres takiej terapii jest bardzo szeroki, może to być np. wykonywanie prostych narzędzi z drewna czy gliny, ogrodnictwo, zajęcia taneczne, teatralne, a także spotkania literackie.

 

Miejsce 6. Higienistka stomatologiczna.

Higienistka stomatologiczna asystuje lekarzowi, wykonuje badania diagnostyczne, może przeprowadzać takie zabiegi, jak np. scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie i lakierowanie, a także przygotowuje stanowisko pracy dentysty.

 

Miejsce 5. Doradca finansowy.

Doradca finansowy doradza klientom banków, firm ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Jego zadaniem jest analiza potrzeb, a następnie wybór najbardziej optymalnych rozwiązań finansowych w zakresie inwestycji oraz oszczędzania.

 

Miejsce 4. Audiolog.

Audiolog jest lekarzem, który specjalizuje się w badaniach, diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu i niedosłuchu, mowy, głosu i bezgłosu, prowadzi rehabilitację słuchową oraz rehabilitację głosu po operacjach głośni, krtani i szyi, dobiera aparaty słuchowe i leczy zaburzenia połykania.

 

Miejsce 3. Inżynier oprogramowania.

Inżynier oprogramowania uczestniczy w procesie wytwarzania oprogramowania i jest to zarówno piszący kod programista, jak i osoba odpowiedzialna za ustalanie architektury lub projektowanie oprogramowania. Perspektywy w tym zawodzie jawią się kwitnąco. – Największym plusem jest chyba możliwość znalezienia pracy niemal w każdym miejscu na świecie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość wytwarzania oprogramowania używanego później przez wielu ludzi – wylicza dr hab. Marcin Szpyrka z Katedry Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Perspektywy zarobkowe już na starcie pracy są obiecujące, w granicach 3,5-5 tys. zł. Przy większym doświadczeniu pomiędzy 5-7 tys. zł. Oczywiście przy dużych projektach i stanowiskach menedżerskich zarabia się o wiele lepiej – mówi prof. Marek Stanuszek, dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej i dyrektor Zakładu Inżynierii Oprogramowania Instytutu Informatyki na tym wydziale.

Nie każdy jednak się do tego zawodu nadaje. – Najważniejszą predyspozycją jest analityczny sposób myślenia oraz zdolności dekompozycji złożonych procesów, ważna jest też umiejętność identyfikacji różnych aspektów analizowanego zagadnienia, otwartość na stawiane problemy i wysoki poziom abstrakcyjnego myślenia, trudny do zdefiniowania, pozwalający czasem na generowanie nietrywialnych rozwiązań poszczególnych modeli – mówi prof. Stanuszek. Bardzo istotnym elementem jest też umiejętność pracy w zespole. – W tym fachu nie ma miejsca dla indywidualności – zauważa.

Minusy tej branży? – Paradoksalnie, szybki rozwój technologii informatycznych. Powstają nowe narzędzia, środowiska programistyczne czy biblioteki, co wymaga ciągłego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy – zauważa dr Szpyrka z AGH.

 

Miejsce 2. Inżynier biomedyczny.

Inżynieria biomedyczna to relatywnie nowa dziedzina leżąca na styku nauk technicznych, medycznych i biologicznych. – Zalicza się ją do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny – mówi Ewa Chybińska z Politechniki Warszawskiej, na której można studiować ten kierunek.

- To bardzo ciekawa praca w zespołach interdyscyplinarnych. Uczestnictwo w opracowywaniu nowych narzędzi i technik medycznych. Praktyczna realizacja idei humanistycznych niesienia pomocy ludziom – przekonuje. To właśnie inżynierom biomedycznym zawdzięczamy rozwój sprzętu medycznego, a więc np. protez czy sztucznych organów.

Jakie są perspektywy dla absolwentów tego kierunku w naszym kraju? – W Polsce jest to stosunkowo nowa dyscyplina i zapotrzebowanie na inżynierów biomedycznych dopiero się kształtuje, ale możliwości zatrudnienia i zarobki nie odbiegają od innych kierunków inżynierskich, są więc zdecydowanie lepsze niż w przypadku innych kierunków studiów. Sytuacja na rynku europejskim kształtuje się znacznie korzystniej – mówi Chybińska.

Ale nawet i ta praca musi mieć swoje minusy. Ewa Chybińska zwraca uwagę na konieczność przełamywania stereotypów polegających na niedocenianiu strony technicznej, a tym samym i inżynierii biomedycznej w szeroko pojętej ochronie zdrowia.

 

Miejsce. 1. Aktuariusz.

Zwycięzca rankingu może wprawić niejednego w konsternację. Bardzo upraszczając, aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka.

- Aktuariusz ustala wartość zobowiązań zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji wynikających z zawartych umów oraz kontroluje aktywa, które stanowią pokrycie tych zobowiązań. Wylicza również margines wypłacalności – mówi Jacek Skwierczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Ponadto zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji korzystają z wiedzy aktuariuszy przy tworzeniu taryf produktów ubezpieczeniowych, negocjowaniu i zawieraniu umów oraz w procesie zarządzania ryzykiem. Aktuariuszy znajdziemy także w ZUS, Ministerstwie Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego, firmach audytorskich i doradczych.

- Legendy o niebotycznych zarobkach aktuariuszy są przesadzone. Jak w każdym zawodzie liczą się wiedza i umiejętności. Są osoby z tytułami aktuariusza piastujące funkcje dyrektorów, członków zarządu lub prezesów zarządu zakładów ubezpieczeń. Ich zarobki nie odbiegają od zarobków innych dyrektorów, członków czy też prezesów zarządu – mówi skromnie Jacek Skwierczyński. Przyznaje jednak, że perspektywy tego zawodu pozostają dobre.

Do największych plusów pracy aktuariusza prezes zalicza pojawiające się ciągle nowe wyzwania intelektualne i związaną z nimi konieczność ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. – Aktuariusz to człowiek nieustannie rozwijający się intelektualnie w zakresie swojej profesji – mówi. Minusy to stres wynikający z ciążącej na aktuariuszu odpowiedzialności oraz niepewności wynikającej z niejasnych przepisów prawa polskiego i europejskiego.

Obecnie aby zostać aktuariuszem trzeba zdać państwowe egzaminy, a następnie odbyć dwuletni staż zawodowy. Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe i nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

źródło: onet.pl

 

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!