• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

  - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

27.06.2013 09:54

Nowość: studia PRAKTYCZNE na kierunku ENERGETYKA

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oferuje jedyne w Polsce studia na kierunku praktycznym w zakresie Energetyki Odnawialnej (rekrutacja 2013/14).

Absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

Studenci kierunku energetyka jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodowąu przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku energetyka.

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z:

 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.
 • Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie
 • TRW Polska Sp. z o.o.
 • ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Cz-wie
 • Polontex
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego

Studiując Energetykę masz możliwość:

- zdobycia uprawnień instalacyjnych i praktycznych umiejętności

- wzięcia udziału w międzynarodowych projektach badawczych

- wyjazdów i stypendiów zagranicznych

- uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów ścisłych

Ponadto, decydując się na studia z zakresu Energetyki masz możliwość uzyskania jednego spośród 10 tabletów.

Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.pcz.pl/energetyka oraz na facebooku: www.facebook.com/ekoenergetyka

prof. Rogala-Konatowska Malwina

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!