• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

23.08.2013 14:13

Propozycja dla absolwenów - Projekt kształcenia w systemie dualnym

Jeśli władacie językiem niemieckim i chcielibyście w przyszłości pracować w obszarze pracy socjalnej - w Częstochowie otwierają się przed Wami nowe możliwości. Akademia im. Jana Długosza przystąpiła do nowatorskiego (pierwszego tego rodzaju w Polsce) projektu kształcenia w systemie dualnym – dającego przyszłym studentom :

- możliwość pracy w czasie studiów,
- podwójny - polski i niemiecki dyplom.

"Projekt jest skierowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy porozumiewają się w języku niemieckim, a także mają odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i Case Managera w służbach publicznych – pomocy społecznej, urzędach pracy, placówkach edukacji zawodowej itp. 

We współpracy z Akademią im. Jana Długosza w roku akademickim 2014/15 i 2015/16 zostaną zorganizowane płatne staże dla 15 studentów, które umożliwią przyznanie im drugiego dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) przez Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), kształcącej tylko w systemie dualnym, praktyczno-teoretycznym."

Informacje dot. nowości, proponowanych przez Zakład Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, znaleźć można pod adresami:

http://www.ajd.czest.pl/n2223,Dualne-ksztalcenie-studentow-pracy-socjalnej

http://www.ajd.czest.pl/n2229,Geragogika-----nowa-specjalnosc

https://www.facebook.com/pages/Zak%C5%82ad-Pracy-Socjalnej/1401606656728781?ref=hl

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!