06.09.2013 08:30

Rozpoczyna się LXV Olimpiada Matematyczna

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. Uczestnicy finału dostaną maksymalną ocenę z matury z matematyki (szczegóły w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępnych na stronie internetowej: www.cke.edu.pl i prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Polskę na LV Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, VIII Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXV Zawodach Państw Bałtyckich i III Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt.

Chętni uczniowie powinni się zgłosić do swoich  nauczycieli matematyki.

Terminarz

Zawody I stopnia:

I seria — 1 września – 30 września 2013,
II seria — 1 października – 4 listopada 2012,
III seria — 5 listopada – 4 grudnia 2012.

Zawody II stopnia:

21 - 22 lutego 2013

Finał:

8 - 9 kwietnia 2013

Regulamin Olimpiady Matematycznej

Koordynator olimpiady

p.prof. Krzysztof Ponchała

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 33
  • Wt
  • 35
  • Śr
  • 24
  • Czw
  • 15
  • Pt
  • 5