• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

12.11.2013 09:30

Jedz na zdrowie

Do 10 grudnia trwa miejski konkurs na prezentację multimedialną z zakresu wiedzy o zdrowym żywieniu adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu "Jedz na zdrowie" jest propagowanie zasad zdrowego odżywiania, profilaktyka nadwagi i otyłości, zachęcanie do zachowań prozdrowotnych, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwijanie umiejętności stosowania technik informatycznych.

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: „Jedz na zdrowie”. Praca powinna zawierać przekaz promujący zdrowe nawyki jedzeniowe lub zniechęcających do niezdrowego odżywiania.

Organizatorami konkursu są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół do spraw opracowania i wdrożenia programu edukacyjnego ,,Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa” oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie.
Koordynatorem konkursu jest Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Materiały informacyjne pomocne w przygotowaniu prezentacji znajdują się m.in. na stronach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie www.psse.czest.pl, w zakładce ,,Oddziały i sekcje” - ,,sekcja oświaty zdrowotnej” oraz Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, zakładka ,,pacjenci” w ,,matka i dziecko”.

Konkurs organizowany w ramach realizacji zadania ,,Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa”.
Regulamin w załączeniu.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!