• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

25.11.2013 09:23

Stypendia szkolne

MPOS w Częstochowie prosi o dostarczenie (do mnie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2013 r. imiennych faktur i rachunków na pełną kwotę przyznanego stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2013 r.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: wydatki kwalifikowane, wykaz punktów handlowo-usługowych oraz zakupy bezgotówkowe.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!