• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

22.12.2013 16:44

Przeszczepianie narządów darem życia

W czwartek, dnia 19.12.2013r., nasza szkoła miała przyjemność i zaszczyt w swych progach ponownie gościć lek. med. Jana Żelechowskiego, który dla uczniów klas IIB, IIC, IIIB i IIIC przygotował prelekcję na temat przeszczepiania narządów. Zgromadzeni w świetlicy mieli okazję zdobyć niezliczoną ilość nowych informacji o polskiej transplantologii, sprawdzić swój stan wiedzy na temat tej metody ratowania życia, jak i rozwiać wszelkie wątpliwości przez zadawanie ekspertowi nurtujących pytań. Podczas wykładu nasz gość przybliżył stronę prawną pobierania narządów, tłumacząc wszelkie zawiłości związane z oświadczeniem woli na pobranie własnych narządów; przybliżył niezwykle skomplikowaną procedurę przeszczepów, jak i podkreślał wielokrotnie, jak ogromną szansę dla oczekujących chorych stanowią takie zabiegi. Na koniec każdy zainteresowany uczeń mógł zdobyć materiały informacyjne dotyczące poruszanych podczas wykładu kwestii, jak i oświadczenie woli na pobranie własnych narządów.

W imieniu wszystkich uczniów, pragniemy serdecznie podziękować panu lek. med. Janowi Żelechowskiemu za poświęcenie swego czasu i podzielenie się swą bezcenną wiedzą i doświadczeniem, jak i prof. Jarosławowi Skrzypczykowi za zorganizowanie tak pouczającego spotkania.

Marcelina Skrobek

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!