02.01.2014 08:18

Stypendia Stowarzyszenia "Traugutt dla Przyszłości"

Stowarzyszenie „Traugutt dla Przyszłości”, jak co roku, ufundowało stypendia dla zdolnych uczniów naszego liceum, pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Po rozpatrzeniu wniosków, komisja stypendialna postanowiła przyznać wsparcie finansowe pięciorgu Trauguciakom .

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!