15.01.2014 11:23

Ranking Liceów 2014 - w Częstochowie spore zmiany

Perspektywy ogłosiły Ranking Liceów 2014. Nasze liceum znalazło się na miejscu 176 w Polsce (na 2291 klasyfikowanych szkół). Kryteria oceny składały się z trzech składowych:

- matura z przedmiotów dodatkowych (45%) - wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2.
- sukcesy w olimpiadach (30%) - w rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013 oraz 11 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- matura z przedmiotów obowiązkowych 25% - kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
Najlepszy wynik w mieście uzyskał „Sienkiewicz” (130 pozycja), detronizując dotychczasowego lidera „Norwida” (169 pozycja).
W Rankingu Maturalnym Liceów 2014 po raz pierwszy awansowaliśmy do grona 200 najlepszych liceów w Polsce klasyfikując się na 174 pozycji („Sienkiewicz” jest 120 a „Norwid” 171).

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 33
  • Wt
  • 35
  • Śr
  • 24
  • Czw
  • 15
  • Pt
  • 5