• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

06.02.2014 09:32

Już dziś zostań studentem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego!!

Politechnika Częstochowska jak co roku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziałuw wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich!

Honorowy patronat nad akcją objęli: Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy oraz Stanisław Faber Śląski Kurator Oświaty.
Dla studentów Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną będzie nowoczesny laptop.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w zajęciach zapraszamy po 2, 3 osoby z każdej klasy I oraz II. Można zapisywać się osobiście u doradcy zawodowego Malwiny Rogala – Konatowskiej lub mailowo (podając imię, nazwisko i klasę) : malwina.konatowska@traugutt.net Termin zapisów upływa w poniedziałek o godz. 15.00.

prof. Rogala-Konatowska Malwina

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!