20.02.2014 11:58

KALENDARZ DNI OTWARTYCH UCZELNI WYŻSZYCH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Akademickie Centrum Kariery) – 26 luty 2014
Uniwersytet Jagielloński - 3 marca 2014
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie: 5-6 marca 2014
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( Wydziały: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w JELENIEJ GÓRZE!!): 7 marca 2014
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 12 marca 2014
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 16 marca 2014
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 19 marca 2014
Wojskowa Akademia Techniczna – 22 marca i 5 kwietnia 2014
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 15 marca, 13 czerwca 2014
AWF w Warszawie – 29 marca 2014
Politechnika Warszawska – 29 – 30 marca 2014
Warszawski Uniwersytet Medyczny – 30 marca 2014
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 5 kwietnia 2014
Uniwersytet Warszawski – 26 kwietnia 2014

prof. Rogala-Konatowska Malwina

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!