04.03.2014 11:30

Konkurs na film

  1. Gatunek: fabuła
  2. Czas trwania : kilka minut
  3. Temat: „Traugutt” okiem ucznia (film promujący szkołę)
  4. Format pliku: avi (kodowanie Dvix), mpg4
  5. Jakość filmu: minimum HD (720p)
  6. Termin realizacji: 4.04.2014r
  7. Ogłoszenie wyników: 10.04.2014r.
  8. Nagrody: ocena celująca (jako cząstkowa) z informatyki (dla 3 najlepszych ekip), dzień bez pytania dla zwycięskiej ekipy filmowo-aktorskiej (max 5 osób) oraz pizza wielkości bliżej nie określonej.
  9. Prace dostarczać do: p.prof. Tomasza Dutkiewicza lub p.prof. Marka Podgórskiego.

PS. Fabuła to nie nagrywanie ciągiem korytarzy, klas czy innych pomieszczeń szkoły.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!