• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

07.03.2014 16:01

Zapraszamy do nas

DZIEŃ OTWARTY W TRAUGUCIE

12 KWIETNIA 2014r.

10 marca 2014r. w godz. 9.00 - 13.00 czynny będzie punkt konsultacyjny

W roku szkolnym 2014/2015 utworzymy następujące kierunki kształcenia:

- klasa IA - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, j. polski, j.angielski
- nauczane języki: angielski 4), hiszpański/francuski 1)
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, j.polski, j.angielski, wos.

- klasa IB - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski
- nauczane języki: angielski4), język niemiecki 2)
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, chemia, j. angielski

- klasa IC - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka 
- nauczane języki: angielski 4), język do wyboru 3)
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia

- klasa ID - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski
- nauczane języki: angielski 4), język do wyboru 3)
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, j. angielski

- klasa IE - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa Ei - 15 miejscmatematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa Ep - 15 miejsc - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka
- nauczane języki w obu grupach: angielski 4), język niemiecki 2)

- klasa IF - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
- nauczane języki: angielski 4), język do wyboru 3)
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, chemia, matematyka

 

1) Warunkiem utworzenia grupy j. hiszpańskiego lub francuskiego jest minimum 10 chętnych do nauki w każdej grupie. Jeśli nie uzbiera się minimalna liczba chętnych, wszyscy będą uczyli się języka wybranego przez większość w tej klasie (albo hiszpańskiego albo francuskiego)
2) Zaplanowano utworzenie grupy dla kontynuujących naukę oraz grupy dla początkujących. Warunkiem powstania grupy dla początkujących jest minimum 10 uczniów, którzy w gimnazjum nie uczyli się j. niemieckiego. W przypadku braku wymaganej liczby uczniów nauka j. niemieckiego będzie odbywała się tylko w grupach dla kontynuujących. 
3) Drugi język do wyboru pomiędzy:  j. hiszpańskim (tylko od podstaw),  j. niemieckim lub j. francuskim (oba od podstaw lub w rozszerzeniu, warunkiem powstania grupy na danym poziomie jest minimum 10 chętnych do nauki. Jeśli nie uzbiera się minimalna liczba osób, wszyscy będą uczyli się na poziomie zaawansowania  wybranym przez większość).
4) Nauka j. angielskiego tylko jako kontynuacja.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!