24.04.2014 17:43

I Ty możesz wziąć udział w symulacji obrad ONZ!

Samorząd Uczniowski informuje, że na czerwiec planowane jest zorganizowanie w naszej szkole MUNu, czyli dwudniowej symulacji obrad ONZ. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w przedstawiciela przydzielonego im kraju, dyskutowanie w języku angielskim na wybrane wcześniej tematy oraz pisanie rezolucji. Owe rezolucje czytane są przez przedstawicieli dyplomatycznych podczas Zgromadzenia Ogólnego a ich celem jest utrzymanie i obrona postulatów jak i zachęcenie reszty przedstawicieli do zamieszczenia części tych postulatów w rezolucji kończącej obrady.
Aby nasza symulacja doszła do skutku, Samorząd Uczniowski poszukuje wśród uczniów przyszłego Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego jak i ośmiu moderatorów do komitetów takich jak Rada bezpieczeństwa, Rada Gospodarcza i Społeczna, Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacji ds. Praw Człowieka oraz program postępu. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do poniedziałku, 28 kwietnia. We wtorek, 29 kwietnia, na piątej godzinie lekcyjnej w świetlicy odbędzie się zebranie z osobami zainteresowanymi wzięciem udziału w obradach.

Zachęcam do zadawania pytań pod adresem: samorzad@traugutt.net

Piotr Szyma

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 33
  • Wt
  • 35
  • Śr
  • 24
  • Czw
  • 15
  • Pt
  • 5