• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

20.05.2014 09:20

Z energią w tle

W związku z festynem Miejskich Dni Inteligentnej Energii zorganizowanym na Placu Biegańskiego w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) od godziny 9.00 do 14.00 ogłoszone zostały dla uczniów następujące konkursy:
― konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle” dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych mieszkańców miasta;
― konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych mieszkańców miasta.

Zapraszamy do udziału.
Z poważaniem
Bożena Herbuś
Naczelnik Wydziału Komunalnego
Inżynier Miejski

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!