• Obecność na próbach jest OBOWIĄZKOWA !


  poniedziałek

  27.01.2020

  wtrek

  28.01.2020

  środa

  29.01.2020

  czwartek

  30.01.2020

  piątek

  31.01.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  poniedziałek

  3.02.2020

  wtorek

  4.02.2020

  środa

  5.02.2020

  czwartek

  6.02.2020

  piątek

  7.02.2020

  1  IIIc i IIIe  2
  IIIa i IIIb


  3  IIId i IIIf


  IIIc i IIIe

  4


  5

  IIIa i IIIb

  6  IIIa i IIIb

  IIId i IIIf


  7

  IIId i IIIf  IIIc i IIIe


   


  Poniedziałek

  10.02.2020

  Wtorek

  11.02.2020

  Środa

  12.02.2020

  czwartek

  13.02.2020

  piątek

  14.02.2020

  1  IIIc i IIIe

  STUDNIÓWKA

  2

  3  IIId i IIIf


  4

  5

  IIIa i IIIb  Próba generalna

  IIIabcdef

  6  IIIa i IIIb

  7

  IIId i IIIf

  IIIc i IIIe


18.06.2014 11:50

Young in Europe

INFORMACJA O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „Young in Europe”

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic,  klasy I liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. „Young in Europe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom/uczennicom oraz dyrektorom/dyrektorkom:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 2. II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
 3. Zespołu Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego
 4. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 5. V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
 6. VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
 7. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
 8. VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
 9. IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida

10.  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1)   Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.

2)   Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego  z elementami j. biznesowego.

3)   Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę w określonej dziedzinie:

Zajęcia matematyczne,

Zajęcia informatyczne,

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,

Etyka.

4)  Warsztaty „Młody Bill Gates” wyposażające uczestniczki/uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy:

Przedsiębiorczość,

Zarządzanie projektem,

Zarządzanie czasem,

Odporność na stres i przeciwdziałanie konfliktom,

Public relation.

5)  Program modułowy „Wprowadzenie w  obieg zawodowo-socjalny”:

Moduł I – Coaching indywidualny,

Moduł II – Start-up Business,

Moduł III – Way-out,

Moduł IV – Adventure Challenge – wizyta treningowa w Wielkiej Brytanii dla 16 uczestników/ek projektu tzw. złotej grupy, wyłonionej w ramach konkursu na najlepszy biznesplan

6)  Wizyta studyjna i szkoleniowa przedstawicieli szkół i Lidera u partnera w Wielkiej Brytanii

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 11 do  26 czerwca  2014 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, (w Traugucie p.prof. Beata Puchalska)

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 21
  • Wt
  • 19
  • Śr
  • 14
  • Czw
  • 31
  • Pt
  • 28