• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

  - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

Pojutrze imieniny obchodzą: prof. Nowak Michał, prof. Radwański Michał

18.06.2014 11:50

Young in Europe

INFORMACJA O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „Young in Europe”

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic,  klasy I liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. „Young in Europe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom/uczennicom oraz dyrektorom/dyrektorkom:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 2. II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
 3. Zespołu Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego
 4. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 5. V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
 6. VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
 7. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
 8. VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
 9. IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida

10.  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1)   Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.

2)   Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego  z elementami j. biznesowego.

3)   Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę w określonej dziedzinie:

Zajęcia matematyczne,

Zajęcia informatyczne,

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,

Etyka.

4)  Warsztaty „Młody Bill Gates” wyposażające uczestniczki/uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy:

Przedsiębiorczość,

Zarządzanie projektem,

Zarządzanie czasem,

Odporność na stres i przeciwdziałanie konfliktom,

Public relation.

5)  Program modułowy „Wprowadzenie w  obieg zawodowo-socjalny”:

Moduł I – Coaching indywidualny,

Moduł II – Start-up Business,

Moduł III – Way-out,

Moduł IV – Adventure Challenge – wizyta treningowa w Wielkiej Brytanii dla 16 uczestników/ek projektu tzw. złotej grupy, wyłonionej w ramach konkursu na najlepszy biznesplan

6)  Wizyta studyjna i szkoleniowa przedstawicieli szkół i Lidera u partnera w Wielkiej Brytanii

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 11 do  26 czerwca  2014 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, (w Traugucie p.prof. Beata Puchalska)

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 9
  • Wt
  • 21
  • Śr
  • 19
  • Czw
  • 14
  • Pt
  • 31