• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

25.06.2014 15:49

Śląska Akademia Liderów

Nasza absolwentka, Klaudia Pantak przesyła informację, która być może zainteresuje niektórych z Was.

Stowarzyszenie Instytut Regionalny w Katowicach zaprasza szkoły średnie z woj. śląskiego do udziału w II części projektu "Śląska Akademia Liderów" - tj. do założenia Klubu Debat Oxfordzkich.

Debata Oxfordzka jest nowoczesną formą nauczania pozwalającą w kulturalny sposób dyskutować nad danym problemem, czy zagadnieniem. Uczniowie przygotowując się do debaty mają szansę rozwijać swoją wiedzę, sprawdzać różne źródła, poznawać argumenty strony przeciwnej. Debata oxfordzka angażuje zarówno uczniów - debatantów, którzy rywalizują w dwóch drużynach, ale także uczniów - widzów, którzy na końcu debaty poprzez głosowanie wskazują, która drużyna lepiej debatowała.

Korzyści dla szkół biorących udział w projekcie:

  1. Przekazanie kamery ze statywem na rzecz szkoły
  2. Bezpłatne przeszkolenie uczniów - członków Klubu Debat Oxfordzkich - z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz debatowania. Szkolenie będzie prowadził Lider (student) - który w pierwszej części projektu został kompleksowo przeszkolony - w ramach Śląskiej Akademii Liderów.
  3. Wynagrodzenie dla nauczyciela - który będzie wspierał Lidera (studenta) w założeniu i prowadzeniu Klubu Debat Oxfordzkich.
  4. We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie (18 szkół) odbędą się konkursowe debaty oxfordzkie.Członkowie jednej, najlepiej debatującej drużyny otrzymają tablety.
  5. Dzięki stosowaniu nowoczesnej metody nauczania - jaką są debaty oxfordzkie - nastąpi wzrost zainteresowania uczniów tą formą nauki i zdobywania wiedzy.

Jak wziąć udział w projekcie?

Wystarczy pobrać "Deklarację udziału szkoły w drugiej części projektu Śląska Akademia Liderów" (pobierz klikając>>TU<<), wypełnić ją, podpisać (dyrektor szkoły lub osoba upoważniona) oraz wysłać (lub dostarczyć osobiście) na nasz adres (poniżej). Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z krótkim regulaminem (można pobrać klikając>>TU<<). O wyborze szkół do projektu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna. Adres do wysyłki deklaracji:

Instytut Regionalny w Katowicach

ul. Kochanowskiego 4/3

40-035 Katowice.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!