• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

04.09.2014 21:38

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram Wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku 2014.

08.09.2014 – 26.09.2014 – okres, w którym chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury

29.09.2014 – 01.10.2014 – kampania wyborcza

01.10.2014 – debata przedwyborcza

02.10.2014 – cisza wyborcza

03.10.2014 – głosowanie

Osoby zainteresowane kandydowaniem do władz Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są w terminie do 26 września złożyć na ręce Opiekuna SU, prof. Grzegorza Bojanka, wniosek rejestracyjny. Wymagania, jakie musi spełnić kandydat do Samorządu Uczniowskiego: wzorowe, bądź bardzo dobre zachowanie oraz pozytywna opinia wychowawcy klasy. Pretendenci zostaną ostatecznie dopuszczeni do kandydowania po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Opiekunem SU.

Piotr Szyma

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!