• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

05.09.2014 09:13

Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Konkurs na pracę pisemną XIII edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji "Konkursu na pracę pisemną".Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
Gimnazja: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego.
Szkoły ponadgimnazjalne: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?
Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto

za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto

za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto

trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

(Co najmniej 80% kwoty nagrody pieniężnej musi zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (np. monitora, drukarki, skanera, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia komputera) lub sprzętu RTV (m.in. odtwarzacz MP3/MP4, głośniki, dyktafon) oraz opłaty za uczestnictwo w kursach językowych. Dokonanie zakupu innych pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP wyrażoną na piśmie)

Prace można nadsyłać do 17 października 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (format doc lub docx) zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2014

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 5 grudnia 2014 r.

prof. Rogala-Konatowska Malwina

Zaloguj się

Numerki

    • Pn
    • -
    • Wt
    • -