• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

01.09.2014 13:23

Goodbye, summertime

Po wspaniałych i relaksujących dwóch miesiącach wakacji wróciliśmy do Naszego ukochanego liceum, aby kolejny raz rozpocząć nowy rok szkolny, który dla klas I i II potrwa do 26 czerwca 2015 roku. Oznacza to jeszcze 187 dni nauki szkolnej.

Jedno ze starych łacińskich przysłów mówi, że uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia ("Non scholae sed vitae discimus"), właśnie tą sentencją przywitała nas o godz. 9 pani dyrektor Małgorzata Jackowska. W pierwszej części nawiązującej do 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym odśpiewali hymn Polski, uczcili minutą ciszy poległych Polaków oraz tradycyjnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pamięć poległych Trauguciaków.  W części artystycznej wysłuchaliśmy wiersz K. K. Baczyńskiego  Elegia o ... [chłopcu polskim]. Uroczystość poprowadzili Marta Szkop i Kuba Pindel.

W tym roku powitaliśmy aż siedem pierwszych klas. Najważniejszym punktem ich rozpoczęcia, które odbyło się o godzinie 10, było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły przez delegatów każdej klasy, które poprowadził pedagog szkoły Marek Podgórski.

Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialna była klasa IIB pod okiem wychowawcy p. prof. Agaty Koćwin- Szczepańskiej.

newsa przygotowała Karolina Kamińska

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!