• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

16.09.2014 18:26

Zebranie SU z Samorządami Klasowymi

Dnia 23 września na 5 godzinie lekcyjnej odbędzie się zebranie Samorządów Klasowych z Samorządem Uczniowskim. Zebranie będzie miało miejsce na świetlicy. Prosimy o stawienie się JEDNEJ osoby - przewodniczącego - z każdej z klas. Wymagana jest werbalna zgoda nauczyciela, z którym ma się w tym czasie lekcje. Prosimy o informowanie nauczycieli o zaplanowanej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wymagania przez nauczyciela prowadzącego daną lekcję przygotowania pisemnego zwolnienia (zakładając, że nauczyciel akceptuje nieboecność ucznia na lekcji), należy zgłosić się do Piotra Szymy z SU. Za uczniów biorących udział w spotkaniu odpowiedzialność bierze Opiekun SU - prof. Grzegorz Bojanek.

Piotr Szyma

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -