16.09.2014 18:26

Zebranie SU z Samorządami Klasowymi

Dnia 23 września na 5 godzinie lekcyjnej odbędzie się zebranie Samorządów Klasowych z Samorządem Uczniowskim. Zebranie będzie miało miejsce na świetlicy. Prosimy o stawienie się JEDNEJ osoby - przewodniczącego - z każdej z klas. Wymagana jest werbalna zgoda nauczyciela, z którym ma się w tym czasie lekcje. Prosimy o informowanie nauczycieli o zaplanowanej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wymagania przez nauczyciela prowadzącego daną lekcję przygotowania pisemnego zwolnienia (zakładając, że nauczyciel akceptuje nieboecność ucznia na lekcji), należy zgłosić się do Piotra Szymy z SU. Za uczniów biorących udział w spotkaniu odpowiedzialność bierze Opiekun SU - prof. Grzegorz Bojanek.

Piotr Szyma

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 23
  • Wt
  • 26
  • Śr
  • 25
  • Czw
  • 3
  • Pt
  • 13