• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

06.10.2014 17:12

Zapominalskim "ku pamięci"

Przypominamy, że (zgodnie z § 57 pkt. 8 Statutu szkoły) uczeń II LO zobowiązany jest:
„Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienie musi znajdować się w zeszycie usprawiedliwień.”

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!