• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

16.10.2014 12:12

Młodzi patrzą na trzeźwo

Według danych Komendy Głównej Policji, analizując statystyki wypadków drogowych, szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata. Powodują oni dużą  liczbę wypadków. W 2013 r. byli sprawcami 6.233 z nich (21,2% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 584 osoby, a 8.430 zostało rannych. Przyczyną 42,5% wypadków, które spowodowały te osoby „było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 62% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. W grę wchodzi często stosowanie używek, jak alkohol czy narkotyki i jazda autem pod ich wpływem. Chcemy przestrzec młodych ludzi, którzy niebawem sami będą kierowcami, przed nieodpowiedzialnym kierowaniem pojazdu. Projekt jest inicjatywą naszej Fundacji (realizator projektu), która od wielu lat pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych. Inicjatywę tę podjęła firma Statoil Fuel and Research Polska Sp. z o. o. (wyłączny sponsor projektu), której odpowiedzialność społeczna wyraża się we wspieraniu wielu działań profilaktycznych, mających na celu m.in. redukcję wypadków na drogach.
Projekt trwa do maja 2015 roku.
W ramach projektu zorganizowaliśmy także konkurs skierowany do uczniów wszystkich szkół średnich w Polsce (także z tych placówek, w których nie będą realizowane zajęcia).
W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest w wieku 15-18 lat i ma na to zgodę opiekunów prawnych (w przypadku braku pełnoletności).
Celem jest stworzenie na portalu Facebook profilu bądź wykorzystanie swojego profilu i zamieszczenie na nim plakatu promującego projekt. Do końca lutego 2015 r. pod zamieszonym postem z plakatem należy zbierać "polubienia" ("lajki"). Konkurs wygrają te osoby, które zgromadzą najwięcej "polubień".
Można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody finansowe:
3 x 1500 zł
2 x 1000 zł
1 x 500 zł

Więcej informacji nt projektu i konkursu: http://fundacjazielonylisc.org/statoil

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!