• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

17.10.2014 18:23

Troszkę wiedzy prawniczej

Uczniowie klas pierwszych wzięli dzisiaj udział w warsztatach „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” zorganizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowane ze środków Funduszy Norweskich oraz środków krajowych. Miały one na celu przekazanie nam, uczniom, praktycznej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Składały się z dwóch części. Podczas pierwszej  prowadząca zajęcia – p.  Marta Poszewiecka, która jest aplikantem radcowskim, poprowadziła wykład na temat przestępstw, do których może dojść w szkole. Rozwiązywaliśmy także dwie ankiety. Druga część polegała na symulacji rozprawy sądowej. W tym czasie mieliśmy okazję stać się na chwilę sędzią, prokuratorem, adwokatem czy też inną stroną procesową. Warsztaty te wybiegały poza podstawę programową, więc gdyby nie zostały zorganizowane, wielu z nas nigdy nie dowiedziałoby się o tych zagadnieniach.

newsa przygotował Wiktor Wróbel kl. Ie

Materiały z warsztatów dostępne są tutaj.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!