• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

19.10.2014 12:26

Pierwsza pomoc przedlekarska

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia i wykonywania czynności reanimacyjnych odbędzie się w naszej szkole w dniach 28.10.2014 (wtorek) lub 12.11.2014 (środa).
Zajęcia prowadzone będą przez lekarzy specjalistów w grupach.
Szkolenie obejmuje wszystkie ważniejsze zagadnienia pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne z reanimacji na fantomach. Czas trwania zajęć około 3,5 godziny.
Uczestnicy szkolenia otrzymają skrótowy wydruk materiału, a po zaliczeniu na zajęciach umiejętności praktycznych certyfikat podpisany przez lekarza-specjalistę anestezjologa.
Szkolenie jest odpłatne. Zapraszam wszystkich chętnych uczniów, zgłoszenia przyjmuje prof. Jarosław Skrzypczyk sala 23c.

prof. Skrzypczyk Jarosław

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!