• Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  C:\Users\Wiktor\Pictures\2017-02-24\002.jpgC:\Users\Wiktor\Pictures\2017-02-24\003.jpg

 • ROK 2020 ROKIEM STULECIA II LO

07.11.2014 10:27

CEMS Chance VII projekt dla ambitnych pierwszaków

Zwracam się do Państwa w imieniu organizatorów CEMS Chance VII z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie wśród podopiecznych Państwa Placówki Oświatowej.

CEMS Chance VII jest projektem organizowanym przez CEMS Club Warszawa, organizację działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Najbliższa edycja odbędzie się w terminie 09-12.12.2014 r. w Warszawie.

Do adresatów naszego projektu należą ambitni uczniowie klas III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie. Do tej pory udało nam się pomyślnie zrealizować sześć edycji projektu, w których w sumie wzięło udział ok. dwustu uczniów.

Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel pomoc uczestnikom w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wzbudzenie chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezentacją, zarządzaniem czasem, zapoznanie ze specyfiką certyfikatów językowych. Poza tym, dzięki współpracy z doradcami zawodowymi chcielibyśmy dokonać próby oceny predyspozycji zawodowych. W harmonogramie wydarzenia zostały ujęte panele motywacyjne, na które zapraszamy znane osoby ze świata biznesu, mediów i sportu, które dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałemu dążeniu do osiągnięcia celów odniosły sukces. Dodatkowo gwarantujemy również uczestnikom wyjścia integracyjne oraz zwiedzanie Warszawy.

Udział w CEMS Chance VII jest nieodpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Warszawy. Jako organizatorzy zapewniamy 24 godzinną opiekę nad uczestnikami od momentu ich przyjazdu do Warszawy, nocleg w hostelu, wyżywienie i inne koszty związane z udziałem w projekcie. Uczestnicy są wyłaniani na podstawie rekrutacji, której elementami są: wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej projektu www.cemschance.pl w dniach 03-16.11.2014r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.cemschance.pl oraz w załączonej notce prasowej, która może posłużyć jako materiał promocyjny.

W imieniu zespołu organizatorów z góry dziękuję za przychylność.

Łączę wyrazy szacunku,

Aleksandra Piątek
CEMS Chance VII

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 22
  • Wt
  • 16
  • Śr
  • 27
  • Czw
  • 17
  • Pt
  • 6