• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

03.12.2014 08:28

Wybierz najlepszy projekt


Już od 5  do 11 grudnia mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat będą mogli zagłosować na najlepsze ich zdaniem propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat głosowania uczniom Państwa Szkoły oraz w miarę możliwości ich rodzicom. Wiele zadań poddanych pod głosowanie z pewnością bezpośrednio dotyczy ich najbliższej okolicy (place zabaw, chodniki, parki, boiska – również przy wielu szkołach). Realizacja zadań zależy od wyniku głosowania, dlatego ważne jest aby każdy mieszkaniec Częstochowy, nawet ten niepełnoletni) miał możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. W załączeniu przesyłam plakat promujący głosowanie. Uprzejmie proszę o jego wydrukowanie i umieszczenie w widocznym miejscu, oczywiście w miarę możliwości.

Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca zasad głosowania. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie internetowejwww.konsultacje.czestochowa.pl oraz na facebookowym profilu Konsultacje społeczne w Częstochowie. Na ww. stronach opublikowane zostanie w najbliższym czasie zestawienie projektów poddanych pod głosowanie.

 

Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękuję.

 

Weronika Olawińska-Klimczak 
Urząd Miasta Częstochowy
34/3707498

 

 

 

Jak zagłosować? To bardzo proste!

 • Oddaj swój głos w terminie 5-11 grudnia br. na Karcie do głosowania lub za pomocą aplikacji internetowej, która dostępna będzie na www.konsultacje.czestochowa.pl.

 • Możesz wziąć udział w głosowaniu jeśli:
  jesteś mieszkańcem Częstochowy,
  w dniu oddania głosu ukończyłeś 13 lat.

 • Możesz zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów.

 • Nie możesz przekroczyć sumy 10 punktów na dany charakter zadania. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.

 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, głosujesz na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której mieszkasz.

 

 • Możesz zagłosować w następujących miejscach:

1. na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (dla każdej dzielnicy) w budynkach urzędu miasta:

 • ul. Śląska 11/13 Informacja Ogólna, parter, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21 pok. 46, 1 piętro, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • ul. Waszyngtona 5, Informacja Ogólna, 1 piętro, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu;

2. Na zadania ogólnomiejskie i realizowane odpowiednio w poszczególnych niżej wymienionych dzielnicach:

 • Błeszno - Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Szkolna 1, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Częstochówka-Parkitka - Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Dźbów – Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Gnaszyn-Kawodrza – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Grabówka – Gimnazjum Nr 14, ul. Św. Rocha 221, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Kiedrzyn – Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Ludowa 58, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Lisiniec – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Mirów - Zespół Szkół Nr 3, ul. Rozdolna 5, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Ostatni Grosz - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Podjasnogórska - Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Św. Barbary 32, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Północ – Zespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Raków – Gimnazjum Nr 7, ul. Zamenhofa 23, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Stare Miasto - Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Stradom – Gimnazjum Nr 16, ul. Ułańska 5/7, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,

 • Śródmieście - Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Trzech Wieszczów – Gimnazjum Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Wrzosowiak – Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Wyczerpy-Aniołów – Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,

 • Zawodzie-Dąbie – Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00.

3. Przez internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania dostępnej:

 • w infomatach miejskich.

4. Za pośrednictwem poczty, wysyłając pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl Kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu.

 

! Podczas głosowania będziesz miał zapewniony dostęp do Zestawienia Propozycji Zadań poddawanych pod głosowanie, wraz z ich krótką charakterystyką i podaniem informacji na temat przewidywanych kosztów realizacji.

! Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania / aplikacji internetowej do głosowania.

! Oddanie więcej niż 1 ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

! W przypadku składania Karty do głosowania w imieniu innej osoby:

 • należy obowiązkowo wypełnić oświadczenia znajdujące się na odwrocie Karty do głosowania. Oświadczenie nr 1 – wypełnia głosujący, Oświadczenie nr 2 – wypełnia osoba składająca kartę do głosowania,

 • należy złożyć kartę w punkcie do głosowania zlokalizowanym we właściwej dzielnicy,

 • karta obowiązkowo musi zostać opatrzona podpisem członka komisji przyjmującego kartę.

Masz pytania? Zadzwoń: 34/3707 498, lub napisz: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -