• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

14.12.2014 15:12

VI edycja konkursu "Z energetyką w przyszłość"

Serdecznie zapraszam do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu " Z energetyką w przyszłość" objętego patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka.

- ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMUJEMOWANE SĄ DO 17 STYCZNIA 2015 ROKU!

- NADSYŁANIE PLAKATÓW DO  6 marca 2015 r. (decyduje data otrzymania prac przez Komitet)

- NADSYŁANIE KONSPEKTÓW ( RAMOWYCH PLANÓW WYSTĄPIEŃ) DO 13 lutego 2015 r. godzina 24.00

Do dnia 24 lutego 2015 roku, na podstawie analizy ramowych planów wystąpień jury wyłoni 10 najlepszych planów prezentacji

1) Konkurs ma charakter:

1) indywidualny – plakat,

2) drużynowy (drużyny jednoosobowe lub dwuosobowe) – prezentacja.

2) Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników plakatu lub prezentacji multimedialnej (typu maturalnego) na jeden z następujących  tematów:

1) nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej,

2) gaz łupkowy,

3) energetyka jądrowa,

4) fuzja termojądrowa,

5) odnawialne źródła  energii.

3) Uczestnik deklaruje rodzaj i temat pracy w Karcie Zgłoszeniowej.

4) Plakaty i prezentacje muszą być przygotowane na określonym tle, odpowiednio:

1) nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej – pomarańczowe,

2) gaz łupkowy - jasny fiolet,

3) energetyka jądrowa – żółte,

4) fuzja termojądrowa – niebieski,

5) odnawialne źródła energii – jasnozielone.

Niedostosowanie się do wymagań dotyczących tła dyskwalifikuje pracę.

5) Plakaty należy wykonać w formacie B2, technikami tradycyjnymi lub przy zastosowaniu komputerowych programów graficznych.

PROSZĘ NIE PODPISYWAĆ PRAC TYLKO SYGNOWAĆ GODŁEM (pseudonim obrany przez autora pracy  - NIE RYSUNEK ) !

prof. Rećko Edyta

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -