02.04.2016 11:04

Oddaj Serce dla „Traugutta”, przekazując 1 % podatku!!!

Stowarzyszenie „Traugutt dla Przyszłości” zostało zainicjowane przez nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

Cel, który nam przyświeca jest prosty: podejmowane przez nas działania mają promować talenty uczniów naszej szkoły; wspierać młodzież uzdolnioną , ale pozostającą w trudnej sytuacji materialnej , zmierzać do systematycznej modernizacji szkolnych pracowni oraz integrować II LO ze społecznością lokalną.

OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI (Numer KRS: 290637) JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1% podatku przeznaczamy na pomoc stypendialną dla uczniów uzdolnionych, lecz pozostających w trudnej sytuacji materialnej!

Jeśli masz SERCE DLA „TRAUGUTTA”, przekaż 1% podatku na ten szczytny cel!

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

Galeria zdjęć dołączona do newsa prezentuje zdjęcia szkolnych pomieszczeń, których remont i wyposażenie współfinansowano ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 33
  • Wt
  • 35
  • Śr
  • 24
  • Czw
  • 15
  • Pt
  • 5