03.03.2015 20:09

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta zachęcamy do wpisania się na listę kandydatów u Piotra Kryka. Niezbędnych informacji udzielają członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Na podstawie § 6 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr 125/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia  28 czerwca 1999 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami)

ZARZĄDZAM  WYBORY
do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy XIII kadencji.


Na podstawie § 3 Ordynacji: „Radnym może być każda osoba uczęszczająca do stacjonarnej szkoły średniej oraz należąca do zarejestrowanej organizacji młodzieżowej działającej na terenie miasta, w wieku do 21 lat.”
Wybory winny być przeprowadzone w przeciągu 1 miesiąca od dnia ich zarządzenia (tj. do dnia 16.03.2015r. - przyp. M.P.).

 

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-) Zdzisław Wolsk

Kewin Gałuszka

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 23
  • Wt
  • 26
  • Śr
  • 25
  • Czw
  • 3
  • Pt
  • 13