• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

03.03.2015 20:09

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta zachęcamy do wpisania się na listę kandydatów u Piotra Kryka. Niezbędnych informacji udzielają członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Na podstawie § 6 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr 125/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia  28 czerwca 1999 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami)

ZARZĄDZAM  WYBORY
do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy XIII kadencji.


Na podstawie § 3 Ordynacji: „Radnym może być każda osoba uczęszczająca do stacjonarnej szkoły średniej oraz należąca do zarejestrowanej organizacji młodzieżowej działającej na terenie miasta, w wieku do 21 lat.”
Wybory winny być przeprowadzone w przeciągu 1 miesiąca od dnia ich zarządzenia (tj. do dnia 16.03.2015r. - przyp. M.P.).

 

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-) Zdzisław Wolsk

Kewin Gałuszka

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -