• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

12.03.2015 08:05

Geoinformatyka

Szanowni Państwo,

W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chcielibyśmy poinformować Państwa Szkołę o nowej ofercie edukacyjnej UMCS.

W roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony na UMCS nowy kierunek dziennych studiów licencjackich - Geoinformatyka. 
Jest to kierunek międzyobszarowy - łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej, na którym szczególny nacisk został położony na zagadnienie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Geoinformatyka to studia dla osób łączących zamiłowanie do geografii i informatyki. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Kierunek nastawiony jest na kształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, merytorycznie oraz praktycznie przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym. W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz eksperci-praktycy, najczęściej będący pracownikami firm geoinformatycznych działających w Polsce i na świecie. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na stronie internetowej kierunku Geoinformatykahttp://geoinformatyka.umcs.lublin.pl, a także zachęcamy do śledzenia aktualności na Facebooku
https://www.facebook.com/pages/Geoinformatyka-UMCS/393341120787282

Gorąco prosimy o przekazanie informacji o kierunku Geoinformatyka tegorocznym maturzystom.

Koordynatorzy ds. kierunku Geoinformatyka

dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS
dr Leszek Gawrysiak

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -