• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

29.10.2010 07:33

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

      Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, informuje się, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 2.11.2010; 3.11.2010; 12.11.2010; 7.01.2011; 2.05.2011; 4.05.2011; 5.05.2011, 6.05.2011.
W tym czasie odbywać się będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!