• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

25.05.2015 11:21

Po wakacjach w-f w "Traugucie" na nowym wielofunkcyjnym boisku

Miasto ogłosiło przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie naszej szkoły.
Obiekt będzie zawierał w swoich obrysach po dwa boiska do koszykówki i siatkówki oraz boisko piłki ręcznej. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. Zmodernizowane zostanie też oświetlenie boiska. Wykonawca utwardzi również teren i zamontuje ławki.
Oferty w przetargu można składać do 10 czerwca w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej. Boisko ma powstać do końca sierpnia br.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, o wymiarach 24,1 x 44,0 m, z wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej,
- wykonanie prac rozbiórkowych,
- wycinkę drzew i krzewów – 1 szt,
- wykonanie ogrodzenia boiska - piłkochwytów o wysokości 6 m,
- remont zewnętrznego oświetlenia dozorowego boiska szkolnego,
- wykonanie odwodnienia boiska za pomocą drenażu francuskiego,
- wykonanie zagospodarowania terenu – utwardzenie terenu, chodniki, montaż ławek.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -