• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

26.06.2015 10:26

Wyniki matury

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 30 czerwca 2015 roku od godz. 12.00 oraz każdego kolejnego (roboczego) dnia w godzinach 8-14.

Także 30 czerwca o godz. 1000 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

W przypadku nieobecności absolwenta, wyniki może odebrać rodzić przedkładając pisemne upoważnienie.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!