• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

06.10.2015 08:59

Debata przedwyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Debata odbędzie się w środę na 4 godzinie lekcyjnej, w świetlicy szkolnej.

Na debatę przychodzę czteroosobowe grupy z każdej klasy składające się z:

- przewodniczącego klasy,

- zastępcy przewodniczącego

- osoby z numerem 14 w dzienniku

- osoby z numerem 28 w dzienniku

W przypadku gdy jakaś osoba z wyżej wymienionych jest nieobecna, lub nie może przyjść z innych powodów, żadna inna osoba nie może jej zastąpić.

Delegacje klas przychodzą za pisemną zgodą nauczycieli uczących w czasie 4 godziny lekcyjnej w każdej klasie. Kartkę (druk do pobrania na portierni szkoły) z podpisem nauczyciela należy przekazać przy wejściu do świetlicy szkolnej. Osoby bez podpisanyej kartki nie zostaną wpuszczone i muszą udać się na swoje lekcje.

opiekun SU prof. Grzegorz Bojanek

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -