• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

27.11.2015 10:49

DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

Sekretariat szkoły podaje do wiadomości:

Opłata za duplikaty:

  • legitymacji:  9 zł
  • świadectwa: 26 zł

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta

ul. Kilińskiego 62

42-200 Częstochowa

nr rachunku:

82 1050 1142 1000 0005 0162 5016

tytuł wpłaty:

  • opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla ……. (imię i nazwisko, klasa)
  • opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego dla …….(imię i nazwisko)

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!