• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

17.12.2015 10:30

Sukces "Traugutta" w konkursie dendrologicznym

Team uczniów naszego liceum w składzie Anita Ptak z klasy llG, Kinga Tukaj z klasy IB, Wiktoria Zdon z klasy llF oraz Michał Szyc z klasy llG wywalczył l nagrodę zespołową w XVI Regionalnym Konkursie Dendrologicznym pod hasłem ''Znam drzewa i krzewy'', zorganizowanym przez Sekcję Dendrologiczną Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.
Dodatkowo możemy pochwalić się nagrodami indywidualnymi. Michał uzyskał III miejsce w klasyfikacji, natomiast Anita i Kinga zostały wyróżnione.
Nagrody indywidualne jak i zespołowe wręczył prof. dr hab. Janusz Hereźniak - Przewodniczący Jury Konkursu. Jako nagrodę nasze liceum otrzymało wyjątkowy drzeworyt, który zagości w naszej szkole do następnej edycji rozgrywek (nagroda jest przechodnia).
Dodatkowo laureaci otrzymali nagrody książkowe.
Uroczystość ogłoszenia wyników rywalizacji miała miejsce w IX L.O. im C. K. Norwida dnia 16 grudnia 2015 roku.
W imieniu własnym oraz Koleżanek pragniemy serdecznie podziękować prof. Jarosławowi Skrzypczykowi oraz prof. Romanowi Biłosowi za nieocenioną pomoc w przygotowaniach do konkursu.

newsa przygotowali: Anita Ptak i Michał Szyc z klasy IIG

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!