• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

25.01.2016 09:29

Materiały do matury

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami (przygotowanymi przez CKE)  poświęconymi egzaminom maturalnym:

- zbiorach przykładowych zadań egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 roku.

- filmach i materiałach dydaktycznych dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii.

Opracowano 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z wyżej wymienionymi przedmiotami egzaminacyjnymi.

W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu. Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.
Filmy – w wersji dla osób niesłyszących – są także dostępne na kanale YouTube CKE (http://www.youtube/user/ckeedupl).

Harmonogram egzaminów dostępny jest na stronie CKE.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!