• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

25.04.2016 11:40

Organizacja uroczystości pożegnania klas III

W piątek,  29.04.2016r.  lekcje są skrócone (odbywa się 6 lekcji),
- o godz. 12.00 zapraszamy Grono Pedagogiczne oraz wszystkich uczniów klas drugich  do dużej sali gimnastycznej na uroczystość rozdania świadectw i pożegnania klas III,
- klasy pierwsze po  6  lekcjach są wolne.

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!