• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

15.06.2016 08:56

Konkurs na logo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU NA PROJEKT LOGO STOWARZYSZENIA MIAST LAUREATÓW NAGRODY EUROPY

1. Organizator:    Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy.

2. Cel:

  • popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
  • przybliżenie wiedzy o Stowarzyszeniu Miast Laureatów Nagrody Europy,
  • wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju,
  • wykorzystanie logo na stronie internetowej Stowarzyszenia, na papierze firmowym oraz innych materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

3. Uczestnicy:       Uczniowie szkół średnich z miast laureatów Nagrody Europy.

4. Warunki uczestnictwa:

  • złożenie pracy plastycznej w formacie A-4 w dowolnej technice i kolorystyce,
  • zamieszkiwanie na terenie miasta laureata Nagrody Europy lub uczęszczanie do szkoły, która znajduje się na terenie tego miasta,
  • w projekcie  należy uwzględnić  gwiazdy symbolizujące Zjednoczoną Europę.
  1. Termin nadsyłania prac:

Podpisane imieniem i nazwiskiem projekty, zawierające także dane adresowe uczestnika konkursu, winny być nadsyłane w odpowiednim opakowaniu do dnia 14 października 2016 r. na następujący adres:

Urząd Miasta Częstochowy, NA

ul. Śląska 11/13

PL-42-217 Częstochowa

z dopiskiem na przesyłce „LOGO

6. Ocena prac.

Komisja kwalifikacyjna (złożona z członków Prezydium z Altötting, Ankary, Bursy, Charkowa, Częstochowy, Darmstadt, Kłajpedy i Mülheim an der Ruhr) dokona oceny wszystkich nadesłanych prac z miast członkowskich Stowarzyszenia, w dniu 4 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium  Miast Laureatów Nagrody Europy
w Mülheim an der Ruhr / Niemcy.

7. Opublikowanie wyników.

O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.

8. Nagrody.

Zwycięzca otrzyma dyplom oraz puchar ufundowany przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.

9. Uwagi.

Organizator zastrzega sobie przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac plastycznych łącznie z prawem do publikowania i powielania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom prac. Wszystkie nadesłane prace, wraz ze zwycięskim logo,  stają się własnością organizatora. Informacje na temat konkursu są udzielane pod numerami tel.: 34/ 3707315 lub 34/3707345.

 

Informacje na temat Nagrody Europy:

http://www.europe-prize.coe.int/Documents/EuropaPrizePl.pdf

Informacje na temat Stowarzyszenia:

http://www.europeprize.net/

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!