• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

03.10.2016 10:24

Debata przedwyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Debata odbędzie się w środę na 4 godzinie lekcyjnej, w świetlicy szkolnej.
Na debatę przychodzę czteroosobowe grupy z każdej klasy składające się z:
- przewodniczącego klasy,- zastępcy przewodniczącego
- osoby z numerem 13 w dzienniku
- osoby z numerem 24 w dzienniku
W przypadku gdy jakaś osoba z wyżej wymienionych jest nieobecna, lub nie może przyjść z innych powodów, żadna inna osoba nie może jej zastąpić.
Delegacje klas przychodzą za pisemną zgodą nauczycieli uczących w czasie 4 godziny lekcyjnej w każdej klasie. Kartkę (druk do pobrania na portierni szkoły) z podpisem nauczyciela należy przekazać przy wejściu do świetlicy szkolnej. Osoby bez podpisanej kartki nie zostaną wpuszczone i muszą udać się na swoje lekcje.

opiekun SU prof. Grzegorz Bojanek

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!