11.10.2016 08:59

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie zaprasza uczniów do udziału w bezpłatnym warsztacie poświęconym mediacji rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Zajęcia potrwają 2,5 godziny i odbędą się w Ośrodku TPD przy ul. Kwiatkowskiego 2 w terminie ustalonym z zainteresowanymi. Zgłoszenia przyjmuje p. Marek Podgórski.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!